منو
مطالب خواندنی
مقررات آموزشی
تقویم آموزشی موسسه
مسابقات و سرگرمی
آرشیو اخبار
گالری عکس
دانلود
سوالات متداول
شکایات و انتقادات
مدارک و گواهی ها
درباره ما
تماس با ما
سخن هفته


به جایی که زمین خورده ای نگاه مکن. به جایی نگاه کن که پایت سّر خورده است. پس همواره به دنبال علت و دلیل حادثه باش و آن را ریشه یابی کن

 

تقویم
مقررات آموزشی


" آئین نامه موسسه فرهنگی هنری آزرم"

ضوابط کلی :

1- رعایت کلیه شئونات ظاهری و رفتاری متناسب با محیط فرهنگی و آموزشی ، برای کلیه هنرجویان الزامی می باشد .

2- درصورتیکه هنرجو از لحاظ پوشش، وضعیت رفتاری و یا استفاده از تلفن همراه خارج از ضوابط موسسه عمل نماید، بعد از تذکرات شفاهی یا کتبی از طرف

موسسه و در صورت عدم اصلاح این موارد از طرف ایشان، موسسه می تواند از ورود وی به کلاس یا ثبت نام در ترم های آینده جلوگیری نماید.

3-  تکمیل مدارک و پرداخت شهریه در زمان مشخص شده از طرف موسسه و قبل از شروع هر ترم ، برای کلیه هنرجویان الزامی می باشد . در غیر اینصورت

بدیهی است حضور هنرجو در موسسه رسمیت ندارد و کلیه عواقب به عهده وی می  باشد.

4- بعد از شروع ترم، شهریه ثبت نام به هیچ عنوان مسترد نمی گردد .

5- با توجه به اینکه در تمام طول سال، ممکن است به دلایل مختلف کلیة سطوح تشکیل نگردد، در صورت مرخصی یا وقفة تحصیلی از سوی هنرجو، تشکیل

نشدن ترم به عهدة وی و موظف به حضور در نزدیکترین ترم با پرداخت شهریه می باشد.

6-  همراه داشتن پرينت ثبت نام در هنگام حضور در امتحانات میان ترم  و پایان ترم و ثبت نام ، برای هنرجویان الزامی می باشد .

7- هنرجویان دارای سن کمتر از 18 سال، نباید با خود تلفن همراه به آموزشگاه بیاورند. هنرجویان با سن بیشتر از 18 سال، باید قبل از ورود به موسسه تلفن

همرا ه خود را خاموش نمایند. در صورت نیاز به تلفن در موارد ضروری، هنرجویان می توانند با هماهنگی دفتر، از تلفنهای موسسه استفاده نمایند.

8- هرگونه تماس تلفنی یا اینترنتی با معلم بدون هماهنگی با موسسه غیرمجاز بوده و تخلف محسوب می شود.

9- در خارج از موسسه، هیچگونه مسئولیتی از لحاظ امنیتی و سلامت هنرجویان، به عهدة موسسه نمی باشد.

10- در صورت بروز الفاظ یا رفتار توهین آمیز از طرف هنرجو، اولیاء وی یا شخص منسوب به ایشان، نسبت به کارمندان یا معلمان موسسه، تا مشخص شدن

جزئیات، از ورود هنرجو به کلاس جلوگیری به عمل می آید و با صلاحدید موسسه هنرجو اجازهادامه دادن ترم یا ثبت نام در ترم آینده را ندارد و شهریه نیز به هیچ

عنوان مسترد نمی گردد.

11- با توجه به اینکه شروع و پایان ترم ها برای کلیة کلاس ها هماهنگ و متناسب با تقویم سالانه موسسه می باشد، بدیهی است درصورت صلاحدید معلم،

موسسه و یا وجود تعطیلی رسمی یا غیررسمی، با اطلاع قبلی، هنرجویان موظفند در کلاس جبرانی که جزء جلسات و ساعات اصلی ترم می باشد، شرکت

نمایند و غیبت در کلاس های جبرانی مطابق آئین نامه ثبت می گردد.

12- در صورت استفاده از سرویس، هماهنگی روزها و ساعت های کلاس های ثابت یا جبرانی با راننده، به عهدة هنرجو می باشد.

13- با توجه به اینکه کلیة اخبار و اطلاعات موسسه از طریق SMS یا درج در سایت اینترنتی (.com آزرم.www) یا اطلاعیه های موجود در موسسه، اطلاع رسانی

می شود، مسئولیت آگاهی از موارد مختلف به عهدة خود هنرجو می باشد.

14- همراه آوردن تلفن همراه در جلسات امتحان، منجر به مردود شدن هنرجو و حتی منجر به محرومیت هنرجو از حضور در موسسه در آینده می گردد.

ضوابط آموزشی :

15-  ساعات آموزشی هر ترم 32 ساعت و طبق روز و ساعت تعیین شده از طرف موسسه می باشد.

16-  از نمره کل هرترم ،   60 درصد مربوط به فعالیت های کلاسی و نظر معلم و 40 درصد مربوط به آزمون های میان ترم و پایان ترم می باشد .

17- درصورتیکه هنرجو درآزمون پایان ترم کمتراز 50% نمره را کسب نماید، نمره کلاسی برای وی محاسبه نمی شود و مردود علمی می گردد.(Final Failed)

18- حد نصاب نمره قبولی ( مجموع نمره کلاسی و امتحانات ميان ترم و پایان ترم ) 70 می باشد .  بدیهی است در صورت عدم کسب نمره حد نصاب هنرجو

مردود می گردد . (Failed)

19- هنرجویی که بالاترین نمره در سطح کلاس را در یک ترم کسب نماید می تواند برای ترم بعد از 20% تخفیف شهریه استفاده نماید .

ضوابط مربوط به تاخیر و غیبت :

20- درمورد تاخیر یا غیبت هنرجویان ، هیچگونه مسئولیتی به عهده موسسه نمی باشد .

21- در هر ترم ، به ازاء هر3  بار تاخیر موجه یا غیر موجه، 1 جلسه غیبت برای هنرجو منظور می گردد .

22- تعداد غیبت های مجاز موجه یا غیرموجه در طول هر ترم، 4 جلسه می باشد . بدیهی است هنرجویی  که بیش ازتعداد مجاز غیبت داشته باشد درآن ترم حذف

و مردود غیبت می گردد(Absent Failed).

23- در آخر هرترم  ، به ازاء هر جلسات غیبت موجه یا غیر موجه، از نمره کلاسی کسر می گردد .

24- با توجه به اینکه طبق تقویم زمانی موسسه تاریخ و ساعت آزمون ها اطلاع رسانی می شود،کلیه هنرجویان موظفند در روز و ساعت تعیین شده در آزمون

های میان ترم و پایان ترم حضور یابند . آزمون ها فقط یکبار برگزار می گردند و بدیهی است تاخیر یا غیبت در آنها منجر به از دست دادن نمره و يا مردود شدن

هنرجو می گردد(Final Absent).

25- هنرجویی که در یک ترم به هر دلیلی مردود گردد بایستی مجددا در همان ترم و یا نزدیکترین ترم موجود ثبت نام نماید .  بدیهی است ثبت نام مجدد مستلزم

پرداخت شهریه مجدد می باشد .

 

" زبان آموزان عزیز ، کلیه موارد فوق در جهت نیل به اهداف عالی موسسه و پیشرفت هر چه بهتر شما می باشد .

لذا انتظار می رود دراجرای کلیه ضوابط ، همکاری لازم را با موسسه داشته باشید . "

                                                                 مدیریت موسسه فرهنگی هنری آزرم

تایید و ادامه

کاربر
ورود
Quotation

Judge a man by his questions rather than his answers

Voltaire
اطلاعات ترم جدید

ترم بهار 1403

شروع ترم :روزهای  شنبه  1403/01/18 و یکشنبه 1403/01/19

امتحان میان ترم:  شنبه  1403/02/29 و یکشنبه 1403/02/30

امتحان پایان ترم: دوشنبه 1403/03/29 و  سه شنبه 1403/03/30